Line

Israel x

Israel x Fantaisiste II x Ficeleur x
Faribole x
Lonlaine x Lotus VIII x
La Neuvaine xx

Egna tävlingsresultat

Lätt klass
Msv klass
Svår klass
Poäng livstid

Officiella tävlingsresultat tom 6 okt 2019