Line

Sixten (SWB)

Sixten (SWB)
04102107
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Gunilda (SWB)
04011883
Guido (ex Gudo)
04884313
985
Ina
04883193
20117

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Sixten (SWB)
04102107
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Electro
04868039
778
Voltaire
95025
Tivoli
Kotiljong (32)
13577
Hartung
501
Tarantella (32)
9143
Gunilda (SWB)
04011883
Guido (ex Gudo)
04884313
985
Voltaire
95025
Furioso II
Gogo Moeve
Brieka Sultan
Julana
Ina
04883193
20117
Magini (SWB)
04823005
695
Maraton
600
Gabinette
13129
Lamé
04806026
Tissot
558
Gulblacken