Line

Nora NA (SWB)

Nora NA (SWB)
04102372
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Dracula (SWB)
04902155
Romano
771
Alpinette
04861151

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Nora NA (SWB)
04102372
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Cortez
679
Cor de la Bryere
Ohlala
Zolé (32)
04811023
15014
Utrillo
432
Gavott (32)
13095
Dracula (SWB)
04902155
Romano
771
Roman Ramzes x
Dorette
Virginia Frivol xx
Rosmarie
Alpinette
04861151
Alpen Fürst
517
Utrillo
432
Alprosen
6928
Dubonette
13733
Furioso III
525
Duwett
9321