Line

Palhippa (21) (SWB)

Palhippa (21) (SWB)
04101644
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Paloma (21) (SWB)
04931776
Pajazzo
653
Ulva (21)(SWB)
04873961
21044

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Palhippa (21) (SWB)
04101644
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Electro
04868039
778
Voltaire
95025
Tivoli
Kotiljong (32)
13577
Hartung
501
Tarantella (32)
9143
Paloma (21) (SWB)
04931776
Pajazzo
653
Kadett
572
Emir
471
Jordrök (40)
7129
Helle (41)
10154
Cosmos xx
95258
Halla (41)
6504
Ulva (21)(SWB)
04873961
21044
Urbino
430
Drabant
315
Nella
4763
Hexa (21)
04823557
16027
Hubertus
618
Iris (21)
8046