Linghson RS (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

hingst

Födelseår

2010

Regnr

04101477

Stbnr

Färg

skimmel

Chipnummer

752098100494499

UELN

752004041001477

Utländskt nummer

Ägare

Petra Rystedt

Uppfödare

Michelle Johansson Perned

WFFS

Ej testad

Godkännandenivå

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex