Line

Zolo CML (SWB)

Zolo CML (SWB)
04101457
Zuidenwind
04044283
1187
OO Seven
Serendy
Miramis (SWB)
04981397
27336
Master (SWB)
04882725
850
Nathalie
04872373
20336

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2018 TAI 1 1
2019 TAI 1
2020 TAI 1 1
2021 1 1

Avkommor

Totalt 3 listade hästar