Line

Flybo Lovely Gosa (3) (SWB)

Flybo Lovely Gosa (3) (SWB)
04101206
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Flybo Lovely Nova (3)(SWB)
04061077
29530
Camaro M
04964024
979
I'm Lovely (3) (SWB)
04963857
24805

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Flybo Lovely Gosa (3) (SWB)
04101206
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Cortez
679
Cor de la Bryere
Ohlala
Zolé (32)
04811023
15014
Utrillo
432
Gavott (32)
13095
Flybo Lovely Nova (3)(SWB)
04061077
29530
Camaro M
04964024
979
Calido I
95117
Cantus
Baroness VII
Golden Queen Landgraf I
95006
Tel Aviv
I'm Lovely (3) (SWB)
04963857
24805
Rebel Z
04818020
911
Ramiro Z
95009
Argentina Z
I'm Beloved (3) (SWB)
04922742
22942
I Love You (SF)
95019
Belova (3)
17531