Line

Nimmerdor

Nimmerdor Farn Fax I
Dorette
Ramonaa Koridon xx
Friedhilde II B

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1992 6 24
1993 2 6

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1992 5
1993 2

Avkommor

Totalt 351 listade hästar