Line

Ci Ci Senjor Ask

Ci Ci Senjor Ask
1422
Cassini I Capitol I
Wisma
Penelope I Contender
Himalaja

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 14 13
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 5 4
Antal avkommor (tävling totalt) 36 33
Antal avkommor (tävling hoppning) 35 32
Antal avkommor (tävling dressyr) 4 4
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 1 1

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
2009 1 10
2010 33 19
2011 15 8
2012 7 4
2013 7 5
2015 2 1
2016 8 3
2018 4 1
2019 7

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
2009 1
2010 2 31
2011 15
2012 7
2013 7
2015 2
2016 8
2018 4
2019 7

Avkommor

Totalt 52 listade hästar