Sankt Erik II (SWB)

Breeders Trophy-ansluten

Kön

hingst

Födelseår

2009

Regnr

04091774

Stbnr

1265

Färg

fux

Chipnummer

977200007469382

UELN

752004040901774

Utländskt nummer

Ägare

Lövsta Stuteri AB

Uppfödare

Forty Invest AB

WFFS

Ej bärare

Godkännandenivå

Premierad

Värderande avelsindex

Värderande avelsindex
Typ
Värde
Typ
125
Indexet för Ridhästtyp baseras på medelvärdena av betygen för egenskaperna 'Typ' och 'Huvud-Hals-Bål' bedömda vid unghästtest och ridhästtest.
Extremiteter
102
Indexet för Extremiteter, eller 'Ben' som det heter i indexprofilen, baseras på betygen för 'extremiteter och rörelsernas korrekthet' bedömda vid unghästtest och ridhästtest.
Skritt
96
Indexet för Skritt baseras på betygen för 'skritt vid hand' bedömd vid unghästtest och 'skritt under ryttare' bedömd vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Trav
138
Indexet för Trav baseras på betygen för 'trav vid hand' bedömd vid unghästtest och 'trav under ryttare' bedömd vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Galopp
109
Indexet för Galopp baseras på betygen för 'galopp' (i frihet) bedömd vid unghästtest och 'galopp under ryttare' bedömd vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament gångarter
121
Indexet för Temperament gångarter baseras på betyget för 'temperament och allmänt intryck, gångarter' bedömt vid ridhästtest. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Teknik hoppning
72
Indexet för Teknik hoppning baseras på betyget för ' Teknik och förmåga, hoppning' bedömt vid unghästtest och ridhästtest. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament hoppning
75
Indexet för Temperament hoppning baseras på betyget för ' Temperament och allmänt intryck, hoppning' bedömt vid unghästtest och ridhästtest. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Dressyr
140
Indexet för Dressyr baseras på tävlingsresultat i dressyr på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga gångartsbetyg och betyg för ridhästtyp från unghästtest och ridhästtest eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Hoppning
75
Indexet för Hoppning baseras på tävlingsresultat i hoppning på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga hoppbetyg från unghästtest och ridhästtest eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Mankhöjd
4.3
Indexet för Mankhöjd baseras på mankhöjd mätt vid unghästtest och ridhästtest. Mankhöjdsindex anges i cm som avvikelse från respektive köns medelvärde.
Säkerhet (tävling dressyr)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (tävling hoppning)
Medel
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest dressyr)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest hoppning)
Medel
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.

Beskrivande avelsindex

 • Exteriör

  • Typ
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Typ
    Säkerhet:Hög
    ädel grov
    Hög
   • Kroppsform längd
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Kroppsform proportioner
    Säkerhet:Hög
    högställd lågställd
    Hög
   • Kroppens riktning
    Säkerhet:Hög
    uppförsbacke framvikt
    Hög
  • Huvud-hals-bål
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Halsens längd
    Säkerhet:Hög
    lång kort
    Hög
   • Halsens position
    Säkerhet:Hög
    vertikal horisontell
    Hög
   • Halsens form
    Säkerhet:Hög
    välvd rak
    Hög
   • Manke
    Säkerhet:Medel
    hög låg
    Medel
   • Bogens position
    Säkerhet:Medel
    liggande brant
    Medel
   • Rygg
    Säkerhet:Medel
    rak svank
    Medel
   • Ländrygg
    Säkerhet:Medel
    lång kort
    Medel
   • Korsets lutning
    Säkerhet:Hög
    stupande rak
    Hög
   • Korsets längd
    Säkerhet:Medel
    långt kort
    Medel
  • Extremiteter
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framben
    Säkerhet:Medel
    bockbent sabelbent
    Medel
   • Framben
    Säkerhet:Hög
    intåad uttåad
    Hög
   • Framkotor
    Säkerhet:Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet:Medel
    krokhasig rakhasig
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet:Medel
    hastrång hjulig
    Medel
   • Bakkotor
    Säkerhet:Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Rörelsernas korrekthet
    Säkerhet:Medel
    nystar biljarderar
    Medel
   • Hovar
    Säkerhet:Medel
    stora små
    Medel
 • Gångarter

  • Skritt
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Steglängd
    Säkerhet:Hög
    lång kort
    Hög
   • Energi
    Säkerhet:Medel
    överilad oengagerad
    Medel
   • Rörlighet
    Säkerhet:Hög
    rörlig låst
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    elastisk oelastisk
    Medel
  • Trav
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Steglängd
    Säkerhet:Hög
    lång kort
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet:Hög
    elastisk oelastisk
    Hög
   • Frambensaktivitet
    Säkerhet:Hög
    bogfri kort/låst
    Hög
   • Bakbenens position
    Säkerhet:Hög
    väl undersatt bakom sig
    Hög
   • Bakbenens aktivitet
    Säkerhet:Hög
    aktiv inaktiv
    Hög
  • Galopp
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt/rytm
    Säkerhet:Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Språnglängd
    Säkerhet:Hög
    lång kort
    Hög
   • Aktion
    Säkerhet:Hög
    rund flack
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet:Hög
    elastisk oelastisk
    Hög
   • Balans
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
  • Gångarter rörelseriktning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Gångarter rörelseriktning
    Säkerhet:Hög
    uppförsbacke framvikt
    Hög
  • Ridbarhet och allmänt intryck gångarter under ryttare
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning gångarter
    Säkerhet:Medel
    mycket lite
    Medel
   • Samarbetsvilja gångarter
    Säkerhet:Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg
   • Balans gångarter
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
   • Bärighet gångarter
    Säkerhet:Medel
    bärig svag bärighet
    Medel
   • Lösgjordhet gångarter
    Säkerhet:Medel
    genomsläpplig stel/låst
    Medel
 • Hoppning

  • Teknik och förmåga
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Avstamp
    Säkerhet:Hög
    kraftfullt svagt
    Hög
   • Avsprång: snabbhet
    Säkerhet:Medel
    snabbt långsamt
    Medel
   • Avsprång: riktning
    Säkerhet:Hög
    uppåt framåt
    Hög
   • Teknik framben
    Säkerhet:Medel
    böjda hängande
    Medel
   • Teknik rygg
    Säkerhet:Hög
    rundad sänkt
    Hög
   • Teknik bakben
    Säkerhet:Medel
    öppnar upp kniper
    Medel
   • Scope
    Säkerhet:Hög
    stort lite
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet:Medel
    mjuk, elastisk stel
    Medel
  • Temperament och allmänt intryck
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Försiktighet
    Säkerhet:Medel
    överförsiktig oförsiktig
    Medel
   • Taxeringsförmåga
    Säkerhet:Medel
    säker osäker
    Medel
   • Balans
    Säkerhet:Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
   • Reaktionsförmåga
    Säkerhet:Medel
    snabb långsam
    Medel
   • Inställning till uppgiften
    Säkerhet:Medel
    fokuserad ofokuserad
    Medel
   • Beteende
    Säkerhet:Medel
    avspänd spänd
    Medel
  • Ridbarhet och allmänt intryck uppsutten hoppning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framåtbjudning hoppning
    Säkerhet:Låg
    mycket lite
    Låg
   • Samarbetsvilja hoppning
    Säkerhet:Låg
    samarbetsvillig svårpåverkbar
    Låg