Line

FairyTale MN (SWB)

FairyTale MN (SWB)
04091096
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Clara (SWB)
04011010
29478
Camaro M
04964024
979
Landmina (SWB)
04972147
25389

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
FairyTale MN (SWB)
04091096
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Cortez
679
Cor de la Bryere
Ohlala
Zolé (32)
04811023
15014
Utrillo
432
Gavott (32)
13095
Clara (SWB)
04011010
29478
Camaro M
04964024
979
Calido I
95117
Cantus
Baroness VII
Golden Queen Landgraf I
95006
Tel Aviv
Landmina (SWB)
04972147
25389
Landlord
04838020
849
Landgraf I
95006
Girane
Algebra
04861568
19449
Aladin Z
692
Fugara
04812066
15730