Line

Fetchaza (SWB)

Fetchaza (SWB)
04091554
Fetcher N (SWB)
04033167
1134
Feliciano (SWB)
04863084
823
Coritza N (32) (SWB)
04992009
27318
Amalia (SWB)
04913237
27369
Marocco
555
Hennessy
19881

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning