Line

Carlotta S (SWB)

Carlotta S (SWB)
04084049
Cagancho
04973799
1017
Calido I
95117
Varan
Carisma S
04915780
23607
Caretino
95070
Zylla

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Carlotta S (SWB)
04084049
Cagancho
04973799
1017
Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet
Varan Cabinett I Calypso I
Eiche
Zaran Cottage Son xx
Refera
Carisma S
04915780
23607
Caretino
95070
Caletto II Cor de la Bryere
Deka
Isidor Metellus
Corbala
Zylla Fantus Farnese
Reizvolle
Muta Thuswin xx
Cetta