Line

Lizette (SWB)

Lizette (SWB)
04822876
25034
Ambassadeur
518
Lansiär
377
Guteflickan
6993
Mona Lisa
12721
Hertigen
505
Hilma
7829

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 4
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 3
Antal avkommor (tävling totalt) 3
Antal avkommor (tävling hoppning) 2
Antal avkommor (tävling dressyr) 2
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1999 TAI 1 1
2000 TAI 1 1
2001 AI 1 1
2002 AI 1
2003 TAI 1 1
2004 TAI 1 1
2005 TAI 1
2006 TAI 1

Avkommor

Totalt 5 listade hästar