Rosetta Stone (SWB)

Kön

sto

Födelseår

2007

Regnr

04073960

Stbnr

Färg

brun

Chipnummer

978000001187755

UELN

752004040703960

Utländskt nummer

Ägare

Linda Karlsson

Uppfödare

Willy Andersson

WFFS

Ej testad

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex