Line

Akmea T (23) (SWB)

Akmea T (23) (SWB)
04083853
Carland
04993942
1113
Contender
Helle III
Akvileja (23) (SWB)
04001829
27046
Cortez
679
Azalea (23) (SWB)
04852912
18650

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Prestationsklass
Star 2
Prestationsklass baseras på hästens egna prestationer.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Akmea T (23) (SWB)
04083853
Carland
04993942
1113
Contender Calypso II Cor de la Bryere
Tabelle
Gofine Ramiro Z
95009
Cita
Helle III Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Charmante Reichsgraf
Rafari
Akvileja (23) (SWB)
04001829
27046
Cortez
679
Cor de la Bryere Rantzau xx
Quenotte (SF)
Ohlala Ronald
Inis 2
Azalea (23) (SWB)
04852912
18650
Urbino
430
Drabant
315
Nella
4763
Avange (23)
13282
Vagant
559
Annika (23)
11137