Line

Mini Moo (SWB)

Mini Moo (SWB)
04083372
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Ramina (SWB)
04961922
28953
Rebel Z
04818020
911
Magina
04893145
21438

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Mini Moo (SWB)
04083372
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Electro
04868039
778
Voltaire
95025
Tivoli
Kotiljong (32)
13577
Hartung
501
Tarantella (32)
9143
Ramina (SWB)
04961922
28953
Rebel Z
04818020
911
Ramiro Z
95009
Raimond
Valine (Coralle Z)
Argentina Z Alme Z
Heureka Z
Magina
04893145
21438
Magini (SWB)
04823005
695
Maraton
600
Gabinette
13129
Lillan
16182
Imperator
529
Harda, wlkp.