Line

Hansson WL (SWB)

Hansson WL (SWB)
04083092
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Indra WL (SWB)
04043078
Iowa
04905352
960
Lorilei (SWB)
04002240

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Hansson WL (SWB)
04083092
Hip Hop (SWB)
04993294
1045
Feliciano (SWB)
04863084
823
Irco Marco
662
Irco Polo
J Cetsie
Felicia (F. 2)
12859
Utrillo
432
Valencia (F. 2)
Mazurka (32) (SWB)
04921619
24021
Electro
04868039
778
Voltaire
95025
Tivoli
Kotiljong (32)
13577
Hartung
501
Tarantella (32)
9143
Indra WL (SWB)
04043078
Iowa
04905352
960
Libero H Landgraf I
95006
Oktave
Bruminka Nimmerdor
Usminka
Lorilei (SWB)
04002240
Landlord
04838020
849
Landgraf I
95006
Girane
Regina (SWB)
04962176
Robin Z
04838007
723
Galina
15343