Line

Lorentina

Lorentina
04063960
Londonbeat Lauries Crusador xx
Alabama
Pamina Pik Bube I
Festung

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2013 TAI 1 1
2019 TAI 1 1
2020 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 3 listade hästar