Line

Mill's Sheridan (SWB)

Mill's Sheridan (SWB)
04081741
Empire (ex Secret Pride)
04993961
1115
Emilion
95102
Jorlanda
Mill's Georgia (SWB)
04041429
29070
Iowa
04905352
960
Kenma xx
24044

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Mill's Sheridan (SWB)
04081741
Empire (ex Secret Pride)
04993961
1115
Emilion
95102
Wellington Nimmerdor
Patty
Ramirha Farnese
Fiance
Jorlanda Lord Calando Lord
95003
Perra
Bila Ahorn Z
Kilia
Mill's Georgia (SWB)
04041429
29070
Iowa
04905352
960
Libero H Landgraf I
95006
Oktave
Bruminka Nimmerdor
Usminka
Kenma xx
24044
Moulin xx Mill Reef xx (USA)
High Fidelyty xx
Mummy's Julia xx Roman Way xx
95285
Mummy's Light xx
20682