Line

Bonnie-Rait

Bonnie-Rait
54049201
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Miss Blanche okänd
okänd

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Bonnie-Rait
54049201
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano Corporal
Retina
Folia Maximus
620
Vase
B-Estelle Lord
95003
Ladykiller xx
Viola
Restelle Sacramento Song xx
Estelle
Miss Blanche okänd okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd
okänd okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd