Line

Manilla

Manilla
04823652
23595
Manesco xx
95282
Montal xx
95275
Manie xx
Funilla
14366
Aleman
Unila

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1996 AI 1 1
1997 AI 1
1998 AI 1
1999 AI 1
2000 AI 1

Avkommor

Totalt 1 listade hästar