Line

Contrast (20) (SWB)

Contrast (20) (SWB)
04901122
23086
Solid
04812579
686
Flamingo
481
Isabella
13054
Condessa (20)
04842681
17614
Cavalotti
04801482
664
Corona (20)
9312

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 8
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 5
Antal avkommor (tävling totalt) 6
Antal avkommor (tävling hoppning) 5
Antal avkommor (tävling dressyr) 2
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1994 TAI 1
1995 TAI 1 1
1996 FAI 2 1
1997 TAI 1
1998 TAI 1 1
1999 TAI 1 1
2000 AI 1
2001 AI 1 1
2002 TAI 1
2003 TAI 1 1
2004 TAI 1 1
2005 TAI 2 1
2007 TAI 1 1
2008 TAI 1 1
2009 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 11 listade hästar