Line

Eva-Lis af Herred

Eva-Lis af Herred
54069046
Irco Mena
04823095
763
Irco Marco
662
Ballymena Park
12532
Tortilla
04866059
Ralmé Z
697
Tralla (vbl.travare)

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Prestationsklass
Star 2
Prestationsklass baseras på hästens egna prestationer.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Eva-Lis af Herred
54069046
Irco Mena
04823095
763
Irco Marco
662
Irco Polo Marco Polo
Lottie B
J Cetsie Sportman
Frieda
Ballymena Park
12532
Menelek xx Tulyar xx
Queen of Sheba xx
Ballywalter Battle Burn xx
Ballyready
Tortilla
04866059
Ralmé Z
697
Ramiro Z
95009
Raimond
Valine (Coralle Z)
Arabella Z Alme Z
Gaby Z
Tralla (vbl.travare) Uhlan II (vbl.travare) Ecusson (vbl.travare)
Lotus (vbl.travare)
Blondie Smith (travarsto) Senator Smith (vbl.travare)
Beauty Scotch (vbl.travare)