Line

Jomina

Jomina Cantus Caletto I
95015
Monoline
M-Romina Roman
Carra

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Jomina Cantus Caletto I
95015
Cor de la Bryere Rantzau xx
Quenotte (SF)
Deka Consul
Oekonomie
Monoline Roman Ramzes x
Dorette
Usa Marabu II
Jossa
M-Romina Roman Ramzes x Rittersporn xx
Jordi ox
Dorette Monarch
Schelle
Carra