Line

Zorba (SWB)

Zorba (SWB)
04904737
22289
Racot
642
Raimondo
Primadonna
Cha-Cha
15327
Chagall
455
Saga
8933

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 5
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 4
Antal avkommor (tävling hoppning) 2
Antal avkommor (tävling dressyr) 2
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1993 N 1 1
1994 1
1995 1
1997 TAI 1 1
1998 TAI 1 1
2000 N 1 1
2001 N 1 1
2002 N 1 1
2003 TAI 1
2004 TAI 1 1
2005 TAI 1
2006 AI 1 1
2007 TAI 1
2008 TAI 1 1
2009 AI 1
2010 AI 1
2011 FAI 1 1
2012 AI 1 1

Avkommor

Totalt 11 listade hästar