Line

Mount Everest Hästak (SWB)

Mount Everest Hästak (SWB)
04053444
Cortus
04925224
920
Cantus
Zita
Eventyret (SWB)
04934029
27511
Everest
04868029
822
Yrhätta
17751

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 1
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 1
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2008 TAI 1 1
2014 TAI 1
2015 TAI 1 1
2016 AI 1 1
2017 AI 1 1
2018 AI 1 1
2019 AI 1

Avkommor

Totalt 5 listade hästar