Line

Brisette (62) (SWB)

Brisette (62) (SWB)
04891350
21108
Brisad
450
Drabant
315
Denise (F. 2)
5960
Kätella (62)
04812789
15644
Lester
591
Kät III (62)
9620

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 3
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 1
Antal avkommor (tävling totalt) 2
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 1
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 N 1 1
1993 N 1 1
1994 N 1 1
2001 TAI 1 1
2002 TAI 1 1
2003 TAI 2 1
2005 TAI 1 1
2006 TAI 1
2007 TAI 1

Avkommor

Totalt 7 listade hästar