Line

Kyra van Lusthof

Kyra van Lusthof
54919138
Lys de Darmen Et Hop x
Darmen (SF)
Radetha I Ramano
Detha

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Kyra van Lusthof
54919138
Lys de Darmen Et Hop x Pancho II x Nithard x
Anisette III x
Tob de Fondelyn x Karikal IV x
Obri de Fondelyn x
Darmen (SF) Tanael (SF) Ibrahim (SF)
Kadine (S.F.)
Miss Carmen (SF) Fra Diavolo xx
Carmen (SF)
Radetha I Ramano Ramzes x Rittersporn xx
Jordi ox
Anemone Anilin
Havanna
Detha okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd