Line

Wanda

Wanda Pilatus Perseus
Duela
Rexica

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Wanda Pilatus Perseus Pluchino xx
Adria
Duela Duellant Dolman
Forstweihe
Formehre
Rexica