Kimberly 32

Kön

sto

Födelseår

1995

Regnr

04954616

Stbnr

Färg

skimmel

Chipnummer

528210002078428

UELN

276321210056395

Utländskt nummer

DE321210056395

Ägare

Liselotte Sellén Bore, Malin S. Andersson och Jonas Persson

Uppfödare

ZG Familie Tischer

WFFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex