Line

Weltmeyer

Weltmeyer
95029
World Cup I Woermann
Sendernixe
Anka Absatz
Adelsbuch

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1992 9 28
1993 5 20
1994 4 11
1995 3 21
1996 1 23
1997 1 20
1998 4 25
1999 1 23
2001 3 2
2002 4 10
2003 2 7
2004 4 4

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1992 9
1993 5
1994 1 1 2
1995 1 2
1996 1
1997 1
1998 4
1999 1
2001 3
2002 4
2003 2
2004 4

Avkommor

Totalt 316 listade hästar