Line

Donna Rich (SWB)

Donna Rich (SWB)
04051412
Riccione
95127
Regazzoni
95055
Arosa
Donna Viva (SWB)
04013638
27321
Don Schufro
95077
Weltmüllerin
04964446
29607

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2016 TAI 1 1
2017 TAI 1 1
2018 TAI 1 1
2019 TAI 1 1
2020 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 5 listade hästar