Line

Jaqueline (77)

Jaqueline (77)
04802446
20559
Jasper
550
Cosmos xx
95258
Stella (F. 2)
7416
Hossy (77)
12085
Hostrup
506
Trojka (77)
8692

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning