Line

Dargita Z

Dargita Z
04954288
28068
Dutch Capitol Capitol I
Z-Rebella
Kargita Graaf Grande
Hargita

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 5
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 10
Antal avkommor (tävling hoppning) 10
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1998 TAI 1 1
2001 2 1
2005 AI 2 1
2006 TAI 1 1
2007 FAI 1
2008 TAI 1 1
2009 TAI 1 1
2010 AI 2 1
2012 TAI 2
2013 TAI 1 1
2014 TAI 1 1
2015 TAI 1 1
2016 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 11 listade hästar