Line

Charlize (SWB)

Charlize (SWB)
04023797
Cappucino
04954057
1002
Carthago
Karibik
Cameron Diaz
04983700
Caretino
95070
Ulla IV

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Charlize (SWB)
04023797
Cappucino
04954057
1002
Carthago Capitol I Capitano
Folia
Perra Calando I
Kerrin
Karibik Fra Diavolo Frivol xx
Lisene
Rosmarin General
Gilda
Cameron Diaz
04983700
Caretino
95070
Caletto II Cor de la Bryere
Deka
Isidor Metellus
Corbala
Ulla IV Cantares Cor de la Bryere
Germanistin
Juliane II Urioso
Sonja