Line

Semiramis SD (55) (SWB)

Semiramis SD (55) (SWB)
04042465
Sack (SWB)
04911947
907
Kaliber
574
Solaya
11522
Amina (55) (SWB)
04915284
22808
Amiral
04852372
764
Sabina (55) (SWB)
04862889
18437

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning