Line

Adrienne MB (41) (SWB)

Adrienne MB (41) (SWB)
04032459
Don Primero
04853701
981
Donnerhall
95034
Fantasia
Adora MB (41) (SWB)
04962666
25062
Looping
04898016
876
Afrodite (41)
14809

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning