Line

Donnerhall

Donnerhall
95034
Donnerwetter Disput
Melli
Ninette Markus
Negola

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
1992 2 20
1993 6 22
1994 2 9
1995 2 16
1996 1 21
1997 1 10
1998 2 11
1999 1 21

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
1992 1
1993 1 1 4
1994 1 1
1995 2
1996 1
1997 1
1998 1 1
1999 1

Avkommor

Totalt 225 listade hästar