Line

Heidilein

Heidilein Lopshorn Loretto
Hilgunde
Jambe

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Heidilein Lopshorn Loretto Lorber
Zerline
Hilgunde First
Violetta
Jambe