Line

Quite So (SWB)

Quite So (SWB)
04022902
28111
Quite Easy
04943835
958
Quidam de Revel (SF)
95036
Birte II
Zyclone (SWB)
04922358
23110
Irco Mena
04823095
763
Zendy
04818010
18417

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 1
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 1
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2005 TAI 1 1
2017 AI 1 1
2018 TAI 1
2019 TAI 1

Avkommor

Totalt 2 listade hästar