Line

La Brie (62) (SWB)

La Brie (62) (SWB)
04022171
Briar (SWB)
04914831
899
Magini (SWB)
04823005
695
Charis (F. 2) (SWB)
04853555
21695
Brisette (62) (SWB)
04891350
21108
Brisad
450
Kätella (62)
04812789
15644

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 0
Antal avkommor (tävling hoppning) 0
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2005 TAI 1 1
2007 TAI 1
2012 TAI 1 1
2013 TAI 2 1
2014 TAI 2 1
2016 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 5 listade hästar