Line

Maloubet de Pleville (SF)

Maloubet de Pleville (SF)
04003610
1039
Baloubet du Rouet (SF)
95083
Galoubet A (SF)
Mesange du Rouet (SF)
Dayade II (SF) Rox de la Touche (SF)
Praiceful (SF)

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 35 34
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 21 21
Antal avkommor (tävling totalt) 96 83
Antal avkommor (tävling hoppning) 96 83
Antal avkommor (tävling dressyr) 9 9
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 3 3

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
2003 116 38
2005 50 27
2006 74 47
2007 40 11
2009 4 1

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
2003 26 89
2005 23 27
2006 14 59 1
2007 14 26
2009 4

Avkommor

Totalt 124 listade hästar