Line

L'Acteur

L'Acteur
04003607
1041
Lorentin I Loutano
Wiena
Zaronda Raimondo
Osteria

Sammanfattning

Totalt Varav SWB-avk.
Antal avkommor (3-årstest) 46 45
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 10 10
Antal avkommor (tävling totalt) 40 37
Antal avkommor (tävling hoppning) 16 14
Antal avkommor (tävling dressyr) 30 29
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 3 3

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Betäckt Varav reg. föl
2003 57 35
2004 42 22
2005 14 8
2006 24 18
2015 20 16
2016 14 9
2017 18 12
2018 11 8
2019 8 5
2020 16 11
2021 9 3
2022 7

Betäckningstyper

N AI TAI FAI
2003 13 43
2004 14 28
2005 7 7
2006 24
2015 18 2
2016 13 1
2017 15 3
2018 10 1
2019 6 2
2020 14 2
2021 9
2022 6 1

Avkommor

Totalt 147 listade hästar