Line

Rafanny Z

Rafanny Z
04818004
17355
Ramiro Z
95009
Raimond
Valine (Coralle Z)
Fanny Girl Z Ferdinand
Löwensiegel

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 3
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 2
Antal avkommor (tävling totalt) 4
Antal avkommor (tävling hoppning) 4
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 TAI 1 1
1993 TAI 1 1
1995 TAI 1 1
1996 TAI 1 1
1997 TAI 1 1
1998 AI 1 1
2001 TAI 1 1
2002 AI 1 1

Avkommor

Totalt 9 listade hästar