Line

Ponsi

Ponsi
04831432
16769
Pontus
497
Abbé
435
Isabella (4)
6203
Gansi
13166
Ganesco
503
Amacita

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 2
Antal avkommor (tävling totalt) 7
Antal avkommor (tävling hoppning) 2
Antal avkommor (tävling dressyr) 6
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 AI 1 1
1993 AI 1 1
1994 N 1 1
1995 TAI 1 1
1996 TAI 1 1
1997 TAI 1 1
1998 AI 1 1
2000 TAI 1 1
2001 TAI 1 1
2002 TAI 1 1
2003 TAI 1 1
2004 TAI 1

Avkommor

Totalt 16 listade hästar