Line

Ohnegleichen

Ohnegleichen Akteur Amor
Jonkvrouw B
Celmina Victor
Wilhelmina

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Ohnegleichen Akteur Amor Herrscher Heristal
224
Diana (F. 2)
3787
Barba Loretto
Line (Holst.)
Jonkvrouw B Sinaeda Camillus
Morgenster Z
Ritta Tello
Erfdame
Celmina Victor
Wilhelmina