Line

Irma la Douce

Irma la Douce Epigoon Amor
Orchide v. Wittenst.
Verda Passaat
Iladona

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Irma la Douce Epigoon Amor Herrscher Heristal
224
Diana (F. 2)
3787
Barba Loretto
Line (Holst.)
Orchide v. Wittenst.
Verda Passaat
Iladona