Line

McCoy xx

McCoy xx Hillsdale xx
Attica xx Mr Trouble xx
Athenia xx

Egna tävlingsresultat

Lätt klass
Msv klass
Svår klass
Poäng livstid

Officiella tävlingsresultat tom 4 okt 2020