Line

Lotta

Lotta
7117
Arabesk
284
Pommery
200
Tamarisk (18)
3345
Fava
5311
Largo
144
Favorina
3474

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Lotta
7117
Arabesk
284
Pommery
200
Humanist Tautropfen
Halbe
Amory
1431
Goldonkel
Abasia
615
Tamarisk (18)
3345
Ruster Caruso
Tasmania (18)
1293
Corvettino (Trak.)
Tugendfreude (18)
642
Fava
5311
Largo
144
Groom Boston
Printa
1878
Aina
2044
Attino
Lojala
1240
Favorina
3474